A fa érték

Egy fa értékéről a kivágott faanyag eladásból származó bevételi lehetőség jut legtöbbünk eszébe. Természetesen egy fa értéke ennél jóval nagyobb, ha a számításnál figyelembe vesszük az ökológiai és társadalmi szolgáltatásainak értékeit is. A fák környezeti értékeinek meghatározásra először az Egyesület Államokban, a múlt század közepén dolgoztak ki olyan módszereket, amelyek figyelembe vették a fa méretét, elhelyezkedését, életkorát és egészségi állapotát. Az értékszámításnál később megjelenik a fa fajának figyelembevétele, a facsemete ára és várható élettartama is.

A faérték számítás magyarországi úttörője Radó Dezső, aki Zöldfelület-gazdálkodás című könyvében 1988-ban ismerteti azt a módszert, mely a lombfelület mérete alapján meghatározza egy-egy fa széndioxid-elnyelő, oxigéntermelő, por és szennyezőanyag-megkötő, valamint vízpára-kibocsátó képességét.

Radó a fák ökológia értékeinek forintosítására egy képletet dolgozott ki, mely négy szempontot vett figyelembe:

A” – A fa településen belüli elhelyezkedésétől függő együttható

- Jelentős városképi környezet, ritka fafaj esetében - 1,0

- Magas laksűrűségű, környezetében ártalmakkal terhelt terület (lakótelep, ipari terület védőfasora) faállományának esetében - 0,7

- Kertes beépítésű, alacsony laksűrűségű terület faállományának esetében - 0,4

"B" – A fa ismert vagy becsült korától függő szorzószám

- 10 éves fa esetében - 10

- 20 éves fa esetében - 40

- 30 éves fa esetében - 80

- 40 éves fa esetében - 160

- 50 éves fa esetében - 300

- 60 éves fa esetében - 500

- 70 éves fa esetében - 700

- egyedi védett fa esetében, a korától függetlenül - 1000

"C" – A lombkorona állapotától függő együttható

- Teljesen ép lombkorona esetében - 1,0

- Kissé csonkolt, visszavágott lombkorona esetében (kevesebb, mint 30%) - 0,7

- Erősen csonkolt, beteg lombkorona esetében (több, mint 30 %) – 0,4

D” – A fa értékfelvételi időpontjában kapható négyéves szabványcsemete faiskolai, ÁFA-val növelt ára forintban kifejezve.

A fa számított anyagi értékét forintban a négy szempont számainak szorzata adja:

Faérték=A×B×C×D