Csonkolás nélkül

A természetben a fák emberi beavatkozás nélkül is megfelelően fejlődnek. Az idő múlásához és a megváltozott környezeti feltételekhez nagyszerűen alkalmazkodnak, többek közt úgy, hogy természetes folyamatok révén eltávolítják magukról a feleslegessé vált vagy beteg ágaikat. A természetben tehát nincs szükség metszésre vagy a korona formázására, azaz az ember átalakító tevékenységére.

Városi, települési viszonylatban azonban sokszor (bár nem mindenhol) más a helyzet, hiszen egy épített környezetben nem minden esetben fejlődik megfelelően a fás szárú vegetáció, ráadásul számos tényező (pl. fényhatás, épületek és utak közelsége, betegségek, káros környezeti hatások, téli útsózás, stb.) negatívan befolyásolja életciklusukat és fejlődésüket; ezért rendszeres időközönként szükség van faápolási munkálatokra.

Ma Magyarországon – általában – sajnos kevés példát látunk arra, hogy a közterületi fák, fasorok metszését, gallyazását, ápolását szakszerűen végezzék el. Sok esetben nemcsak a kivitelezők hozzáértése és a szakmai ismeretek hiányossága jelent problémát, de az is előfordul, hogy maguk a megrendelők (pl. közműszolgáltató) kérik a drasztikus fokú visszametszést, ezzel csökkentve a (jövőbeni) szükséges beavatkozások (s az ezzel járó anyagi kiadások) mértékét. Ez a fajta erőteljes visszavágás viszont legtöbbször komoly problémákhoz – pl. a fa élettartamának csökkenéséhez vagy pusztulásához – vezet. Azt már kevesen tartják szem előtt, hogy egy fa, fasor csak akkor marad egészséges és hosszú életű, ha azt rendszeres időközönként és szakmailag megfelelően gondozzák.

A hosszútávon gondolkodó, előre építkező önkormányzatok számára fontos tehát, hogy megrendelőként előre tisztázzák, milyen minőségű munkát várnak el a kivitelezőtől, és a megbízás kiadásakor egyértelműen lefektessék a teljesítés ide vonatkozó kereteit. A szakszerű metszés segíti a fa növekedését és egészséges fejlődését; megakadályozza, hogy megerősödjenek a keresztbe növő – és így egymást akadályozó – ágak; illetve, hogy a fára nem jellemző korona alakuljon ki. A metszési munkálatok célja fiatal fák esetében a korona megfelelő kialakítása; kifejlett fák esetében a megfelelő fenntartás illetve a beteg, keresztbe növő vagy elszáradt ágak eltávolítása; míg az idős fák esetében az ifjítás és a fa „biztonságossá tétele”.