Helyet a fáknak!

A települési, városi fák, fasorok számának gyarapítása – a már meglévők rendszeres ápolása, karbantartása mellett – nemcsak környezeti, esztétikai, egészségügyi és rekreációs szempontból lényeges, de a lakosság részéről is általánosan megmutatkozó valós igény. Mindezeket szem előtt tartva egy előrelátó és az éghajlatváltozás negatív hatásainak enyhítésére fontos feladatként tekintő önkormányzat megfontoltan tervezi és valósítja meg a városi, települési faállomány fejlesztését. A folyamatot összetett feladatként kezeli, szakmai szempontok alapján meghozott döntésekkel irányítja, melynek lépései – a megfelelő fahelyek és ültetendő fajták körültekintő kiválasztásától kezdve az ültetésen át a gondozásig – egymásra épülnek. Egy jól megtervezett, hosszú távú fásítási koncepcióval – akár különálló stratégiaként, akár a zöldfelületek, zöldterületek fejlesztését meghatározó dokumentum részeként megfogalmazva – számos később felmerülő probléma (idő előtti fakivágás, drasztikus visszavágás, konfliktus a lakossággal, nem megfelelő körülmények vagy faápolási hiányosságok miatt tönkrement, beteg fák, stb.) elkerülhetővé válik.

Az új csemeték közterületi telepítését több tényező is befolyásolja. Az egyik legfontosabb feladat az ültetésre alkalmas fahelyek körültekintő feltérképezése és kiválasztása, melyet nagyban segíthet egy helyi fakataszter is.

Fahelynek számít minden olyan közterületi ültetési helyszín, ahol

- korábban fa állt, de most üres;

- menthetetlen állapotban lévő, veszélyes vagy már elhalt fa, facsonk áll, melyet eltávolítva új csemete telepítése válik lehetségessé;

- korábban még nem volt fa, ugyanakkor a helyszín telepítésre alkalmas (pl. új fahely kialakítása aszfaltozott területek felbontásával).

Fontos szempont, hogy a fás szárú növényzet jobban tud fejlődni, ha nincs szorosan körbebetonozva. Ezért ahol lehetséges, érdemes összefüggőbb „zöld szigetbe” ültetni a csemetéket, vagy az arra alkalmas tereken ligetszerű facsoportokat kialakítani.

A megfelelő fahelyek és fafajták kiválasztását befolyásoló további tényezők:

- légkábelek (melyek alá alacsony növésű fajták javasoltak);

- föld alatt futó közművek (védősáv betartása);

- épületek (minimális ültetési távolságok betartása);

- fényviszonyok.