Ki kell vágni?! A kivágott fa pótlása

Közterületen (és esetenként a magánterületen) lévő fás szárú növények (fák, cserjék) kivágását és pótlását helyi illetve országos rendeletek szabályozzák, melyekről előzetesen tájékozódni kell. Közterületi kivágások és pótlások tekintetében a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet az általános irányadó, de a helyi rendeletek (pl. fás szárú növények telepítési szabályai, faültetési / környezetvédelmi / településkép-védelmi / helyi természeti értékek védelméről szóló rendelt, stb.) ettől részletesebb előírásokat is megfogalmazhatnak. Helyi rendelet esetleges hiányában e Kormányrendelet a mértékadó.

Közterületen tilos fát engedély nélkül kivágni; még akkor is, ha azt a lakos ültette és gondozza. Erre csak a helyi jegyző adhat engedélyt, a kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. A közterületen álló fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő pótlásáról. A telepítést meg kell ismételni, ha az ültetést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. Fasorból kivágott példányok pótlása csak az adott fasorra jellemző faj, fajta felhasználásával történhet.

Fontos, hogy a fakivágás szándékáról hozott határozatot az önkormányzatnak közzé kell tenni, s bár nagyon nehéz folyamatosan figyelemmel kísérni egy-egy település fakivágási döntéseit, a lehetőség adott, hogy az információ birtokában megakadályozzunk egy nem kellően indokolt kivágást. Sajnos mind a kormányrendelet, mind a legtöbb helyi rendelet megengedő a kivágott fa pótlásának kérdésében:

- A szabályok szerinti pótlásban elültetett fák ökológiai szolgáltatásai szinte biztos, hogy elmaradnak a kivágott fákétól;

- Megfelelő indok esetén a szabályozás megengedi, hogy a kivágott fát ne a kivágás területén, sőt még csak ne is az érintett településen pótolják;

- Faültetés helyett lehetőséget ad a kivágott fa értékének pénzbeli megváltására.

Magánterületen lévő fa sajnos általában megkötés nélkül kivágható. Ugyanakkor egyes önkormányzatok helyi rendeletben szabályozzák a nem közterületi ingatlant érintő fakivágásokat is, így erről illetve a pótlásukkal kapcsolatos esetleges kötelezettségekről a helyi önkormányzatnál kell tájékozódni.

Hasznos tanácsok ültetéshez:

- A szabadgyökerű csemetéket tavasszal vagy ősszel; míg a konténerben nevelt példányokat bármely (tartós hőhullám- illetve fagymentes) időszakban elültethetjük.

- Fafajtát mindig az ültetési helyszín adottságaihoz igazodva (pl. épületek, fák, kerítések) válasszunk. Mérjük fel, hogy a kiválasztott fajta kifejlett korában is elfér-e a neki szánt helyen; járjunk utána, mekkorára nőhet (magasság, koronaátmérő).

- Közterületi faültetésnél (is) vegyük figyelembe a vezetékeket, közműveket. Légkábelek alá leginkább alacsony növésű, kis lombkoronájú fajta ajánlott; ezzel elejét vehetjük annak, hogy gallyazáskor drasztikus módon vágják vissza a fát.

- A városi növényeket számos káros hatás éri. A betonozott környezetben nem szivárog elegendő esővíz a talajba; a burkolatról érkező hőhatás miatt a növények fokozottabban párologtatnak; a légszennyezés, az útsózás, a tömörödött talaj további problémákat okoz. Ezért a településeken célszerű a változó klímának megfelelő, szárazság- és légszennyezés tűrő fajokat ültetni (pl. korai juhar, hárs, ostorfa, galagonya, kőris, mezei juhar, páfrányfenyő, juharlevelű platán).

- A fák ültetőgödre általában legalább 1x1 m. A gödörbe tegyünk némi komposztot vagy érett trágyát, hogy a csemete mihamarabb növekedésnek induljon. Ültetéskor kapjon a fa támasztékot adó karót és sok vizet, hogy a gyökérzet megfelelően megkapaszkodhasson a talajban. Törzse köré betonozott fatükör helyett kerüljön mulccsal fedett földtányér, hogy a csapadék könnyebben beszivároghasson a gyökerekhez.

- Gondozzuk és öntözzük rendszeresen a csemetét, főként nyáron!

Ajánlott háttéranyagok a világhálón

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800346.KOR

Út- és utcafásításra alkalmas fák

https://www.diszkerteszek.hu/ma_files/varosi_fak_jegyzek-2016.pdf