Leltárba vett fák

Míg a legtöbb önkormányzat pontosan tisztában van ingatlanvagyonával, és leltárt vezet eszközeiről, addig a „zöld” vagyonukról csak nagyon kevés magyarországi település tud naprakész adatot szolgáltatni. Napi munkánk során, melyben kiemelt figyelmet fordítunk a győri fák megóvására, a fakivágások elleni tiltakozások kapcsán többször hallottuk azt a választ, hogy a város sokkal több fát ültetet el, mint amennyit kivág. Arról viszont idáig sajnos egyszer sem kaptunk tájékoztatást, hogy pontosan mi is ennek a mérlege, azaz hány kivágott fával szemben hány elültetett fa áll.

Az első fejezetben bemutatottak alapján egy-egy települési fa pénzbeli értéke több millió forint is lehet, így nagyon fontos, hogy tisztában legyünk fa-vagyonunk helyzetével. A környezetvédelmi programjaik készítésekor több település is felmérte zöldterületeit és a fásszárú növényállományát, ám ezek a felmérések, fakataszterek sajnos sokszor fiókba kerültek, nincsenek aktualizálva, a bemutatott adatok nem naprakészek.