Munka a fák körül

A városi környezetben végzett beruházások kapcsán felmerülő munkálatok gyakran óhatatlanul érintik az ott található fákat, zöldterületeket is. Nagyon fontos, hogy az ilyen jellegű átalakítások során az építési munkák összes szereplője, megrendelők, kivitelezők és műszaki felügyelők egyaránt, kiemelt figyelmet fordítsanak a meglévő fás szárú növényzet védelmére, a zöldvagyon megóvására. Igen sok múlik a megrendelőn, így a tervezőkkel, kivitelezőkkel előre kommunikált – ilyen irányú – elvárások számos problémát megelőzhetnek.

A munkálatokkal járó talajtömörödés, gyökérzóna-károsodás, pangó víz és talajvízszint csökkenés jelentős mértékben befolyásolja a fák állapotát. Gyakori problémaforrás a közművezetékek javítása, lefektetése is, mely sok esetben a fák kivágásával vagy nagyarányú károsításával (pl. gyökérzet átvágása) és végső soron pusztulásával jár. Hatékony megoldást jelentene, ha az önkormányzatok ösztönöznék itthon is a közműalagutas, közműfolyosós eljárások elterjedését. A közműalagút olyan járható, általában a térszín alatt elhelyezkedő építmény, mely többféle közmű, vezeték elhelyezésére alkalmas, és amelyben a vezetékek építése, karbantartása a többi vezeték zavartalan üzemelése közben, a felszín zavarása nélkül végezhető.