Védett fák!

A helyi közösségeknek, önkormányzatoknak több lehetősége van, hogy „hivatalosan” is kinyilvánítsák a településük területén található fa, fasor, park vagy erdő értékét.

  • Helyi jelentőségű védett természeti értékké vagy területté nyilvánítás - A helyi védetté nyilvánítás folyamatát az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről szabályozza. A helyi jegyzőnél bárki kezdeményezheti a folyamatot. A kezdeményezés alapján a jegyző egyeztet a helyileg illetékes nemzeti parkkal, amely országos jelentőségű érték esetén maga készíti elő az országos védetté nyilvánítást. Amennyiben a nemzeti park ezt nem látja indokoltnak a település jegyzője folytatja le a helyi védetté nyilvánítás folyamatát. A helyi természeti védettségről az önkormányzat képviselő-testülete dönt rendeletben. Ez alapján a védett értéket vagy területet táblával jelölni kell és el kell készíteni a kezelési tervét.
  • Településkép-védelmi érték – A településkép védelmének helyi eszközei, a kézikönyv és a rendelet szintén lehetőséget adnak arra, hogy a helyi közösség nevesítse a településkép szempontjából értékes fákat, fasorokat vagy parkokat. A településen található természetvédelmi értékeket kötelező bemutatni a településkép védelmi kézikönyvben.

Helyi védett fák Kajárpécen és Tényőn

2013-ban a Reflex Környezetvédő Egyesület a Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatásával valósította meg „Helyben az éghajlat védelméért Kajárpécen és Tényőn” pályázati programját. A sokszínű tevékenységek közt az Éghajlatvédelmi Szövetség két alapító településének közösségeivel helyi védetté nyilvánítottunk több értéket, köztük a tényői temető hársfasorát és Kajárpéc emblematikus fáját a Hatos-tölgyet.

Cipódomb és hársfasor Tényőn (kép fent) - A tényői temető százéves hársfasora meghatározó településképi eleme a falunak. A fasor vezet fel a formájáról elnevezett Cipódombra, melynek érintetlen részein több védett növényfajt is megtalálunk. A hely nem csak természeti szempontból értékes, a faluban legendák övezik a környezetéből „kipúposodó” domb keletkezésének körülményeit.

Hatos-tölgy (kép lent) – A Kajárpéc határában álló hatalmas, sokat megélt tölgy legalább 300 éves, a becslések szerint az 1600-as évek vége felétől kezdődően már biztosan vigyázta a környék erdeit, fáit. Nevezetessége, mint neve is tükrözi, az országban egyedülálló, tölgytől szokatlan módon tőből hatfelé elágazó törzse. A fa mellett, mely népszerű célpontja a helyi kirándulóknak, 2008-ban Kajárpéc Önkormányzata pihenőhelyet alakított ki.

Ajánlott háttéranyagok a világhálón

Helyi jelentőségű védett természeti területek kialakítása - http://www.termeszetvedelem.hu/helyi-jelentosegu-vedett-termeszeti-teruletek-kialakitasa
2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről - https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600074.TV